top of page

Kongre Hakkında

2. Uluslararası Türk ve Dünya Kadın Araştırmaları Kongresi’nin amacı, bilim dünyasındaki Türk ve dünya kadınları ile ilgili çalışmaların bir araya gelerek paylaşılmasını ve disiplinlerarası çalışmalarla bilimsel tartışma ortamı oluşturarak yenilikçi yaklaşımlar üretmeyi sağlamaktır. Kongrede kadının çağlar boyunca sahip olduğu konumu; aile içindeki yeri; hukuki kazanımları; bilim, sanat, siyaset, kültür ve sosyo - ekonomik alanlardaki yeri ve önemi başta olmak üzere sosyal bilimlerin çeşitli disiplinlerindeki konu başlıklarına yer verilecektir. Uluslararası Türk ve Dünya Kadınları Kongresi, 1995’te Pekin'deki “Dördüncü Dünya Kadın Konferansı Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu'nda” belirlenen hususlar çerçevesinde sürdürülecektir. Kongrede kadın merkeze alınarak ekonomik güvenliğe, ailelerin sağlığına, eğitimi ve canlılığa olumlu etkileri olan kadının hayatının her alanın kapsayacak çalışmalara yer verilecektir. Kongre özetleri; araştırmanın metodunu, konusunu, kapsamını ve bilime katkısını ortaya koyacak şekilde oluşturulmalıdır. 
Uluslararası Türk ve Dünya Kadınları Kongresinin ilki Türk dünyasının manevi başkenti ata yurt Türkistan’da gerçekleştirilmiş olup, ikincisi ise Bakü Kızlar Üniversitesi ev sahipliğinde Azerbaycan'da gerçekleştirilecektir. 

Düzenleme Kurulu

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Hava SELÇUK, Erciyes Üniversitesi / TÜRKİYE.
Prof. Dr. Meşkure YILMAZ,  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi / TÜRKİYE.
Prof. Dr. Yücel KARADAŞ Gaziantep Üniversitesi / TÜRKİYE.

Prof. Dr. Hava Abdullayeva Bakü Kızlar Üniversitesi / AZERBAYCAN
Prof. Dr. Jacqueline AYOUB, Lebanese Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi / LÜBNAN
Prof. Dr. Gulnoz Khalliyeva Dünya Dilleri Üniversitesi / ÖZBEKİSTAN

Prof. Dr. Bahar GÜNEŞ Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi / TÜRKİYE
Doç. Dr. Hikmet DEMİRCİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi / TÜRKİYE.
Doç. Dr. Cemile KINACI  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi / TÜRKİYE

Doç. Dr. Ulduz Qaznevi Bakü Kızlar Üniversitesi AZERBAYCAN
Doç. Dr. Victoria Bilge YILMAZ Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi / TÜRKİYE
Doç. Dr. Ali Farhadov RİZVAN OĞLU, Milli Azerbaycan Tarihi Müzesi / AZERBAYCAN

Doç. Dr. Almaz Musayevna Ismailova Dağıstan Devlet Üniversitesi / Rusya

Doç. Dr. İlaha Quliyeva Bakü Kızlar Üniversitesi AZERBAYCAN

Doç. Dr. Aslı SİS ÇELİK, Atatürk Üniversitesi / TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÇAPAN, Gaziantep Üniversitesi / TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Cennet Ceren ÇAVUŞ, Muş Alparslan Üniversitesi / TÜRKİYE

 Dr. Öğr. Üyesi Jale Çoşkun, İstanbul Aydın Üniversitesi / TÜRKİYE
Dr. Diana J. FOX Bridgewater State Üniversitesi / ABD
Dr. Petra PELLETİER Paris Üniversitesi Cite Psikoloji Enstitüsü / PARİS
Dr. Franck AMOUSSOU André Salifou Zinder Üniversitesi / NİJERYA
Doç. Dr. Mirna FAWAZ Hemşirelik Beyrut Arap Üniversitesi / BEYRUT
Dr. Ayodele Adebayo ALLAGBE Université André Salifou de Zinder, Nijerya
Dr. Monday Akinola ALLAGBE Abomey Calavi Üniversitesi (UAC), Benin.

Dr. Esra AYDIN, Dokuz Eylül Üniversitesi / TÜRKİYE

bottom of page